WCAG 2.2 – co przyniesie przyszłość?

Choć zaledwie 12 marca 2021 roku[1] opublikowane zostało autoryzowane tłumaczenie na język polski Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) w wersji 2.1[2], to konsorcjum W3C odpowiedzialne za ten standard już przygotowało i opublikowało projekt roboczy wersji 2.2. Takie tempo prac może wydawać się lekko zaskakujące gdy zwróci się uwagę na to, że publikacje wersji 2.0…
Dowiedz się więcej